Příklady použití webové služby OctopusPro

Toto je pouze demo, které zobrazuje demo data.

Popis webových služeb najdete zde.

Popis procesu párování najdete zde.

Demo aplikaci pro ASP.NET najdete zde

Webové služby naleznete na adrese http://publicws.octopuspro.cz/OctopusProService.svc

Webové služby slouží pro přístup k datům monitoringu soukromé inzerce společnosti OctopusPro s.r.o.
O přístupové údaje k webovým službám je potřeba zažádat na obchodním oddělení společnosti OctopusPro s.r.o. (ondrusova@octopuspro.cz / 776 255 255)

Konfigurace jednotlivých uživatelů, jejich vyhledávacích profilů atd. se provádí pomocí webové aplikace OctopusPro mClient.

1] Načtení uživatelů na které jsou přidělena práva

Zobrazí seznam uživatelů, na které Vám jsou přidělená práva a máte možnost zobrazovat data z jejich vyhledávacích profilů. V zobrazené tabulce je vybráno pouze několik základních informací.Popis celé struktury tUserDTO najdete zde


2] Načtení vyhledávacích profilů uživatele

Zobrazí seznam vyhledávacích profilů uživatele, jehož ID je zadáno v poli IdUser.Nebudou zobrazeny profily uživatelů, na které nemáte práva viz.př.č.2. V zobrazené tabulce je vybráno pouze několik základních informací.Popis celé struktury tSearchProfileDTO najdete zde

IdUser  
3] Načtení číselníku - Regiony

Tento příklad zobrazí číselník regionů využívaných například v datech inzerátů monitoringu.Popis celé struktury RegionDTO najdete zde


4] Načtení nových inzerátů pro uživatele a jeho defaultně zvolený profil - od posledního dotazu

Ukázka načte pro uživatele zadaného v poli IdUser inzeráty z jeho profilu, který má zvolený. Načteny jsou pouze ty inzeráty, které jsou novější, než je datum posledního dotazu pro tohoto uživatele. V parametrech webové služby je možné zobrazit i data z jiného profilu, než je defaultně zvolený. V tabulce jsou zobrazeny pouze nejdůležitější sloupce. Popis celé struktury vrácených dat tHitDTO najdete zde

IdUser  
5] Načtení inzerátů s možností stránkování

Zobrazení inzerátu pro vybraného uživatele s možností stránkování. Popis celé struktury vrácených dat tHitDTO najdete zde

IdUser  
Page  
Page size  

K dispozici celkem:   inzerátů.